Home Butlletí Epidemcat Registre
Butlletí epidemiològic

Publicació trimestral en què es recull la informació epidemiològica continguda en el Registre d'EM de Catalunya

Epidemiologia


Highlights

Pacients declarats

El gener de 2013, el Registre d'EM de Catalunya ja supera els 750 pacients inclosos

Més Notícies